فولاد

تنزل قیمتی فولاد در چین

تنزل قیمتی فولاد در چین

تازه ترين خبرها از افزايش قيمت توليدکننده فولاد در آسيا حکايت دارند. اين در شرايطي است که اين قاره با بحران تنزل قيمت ها روبه رو است.

بومی سازی و بهره برداری از سيستم های اندازه گيری عرض ورق در خط قلع اندود

بومی سازی و بهره برداری از سيستم های اندازه گيری عرض ورق در خط قلع اندود

رئيس واحد قلع اندود و خطوط برش 1 و2 نورد سرد فولاد مبارکه از پايان موفقيت آميز پروژه بومي سازي، نصب و راه اندازي، سيستم هاي اندازه گيري عرض ورق در خط

گام های موثر سه غول فولادي ايران

گام های موثر سه غول فولادي ايران

سه شركت مجتمع فولاد مباركه ، ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستان بيش از 70 درصد فولاد ايران را توليد مي كنند. فولاد خوزستان با وجود توليد شمش و اسلب روي كاغذ