فولاد

تولید ورق فولادی در کرمان

تولید ورق فولادی در کرمان

تولید ورق فولادی در کرمان : استاندار کرمان به عقد قرارداد تولید ورق فولادی در استان کرمان با جونت آلمانی با سرمایه گذاری بیش از 500 میلیون یورو اشاره کرد.