پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

فولاد

فولاد در حال خروج از رکود

نشانه‌های خروج فولاد از رکود دیده می‌شود. البته این پیش‌بینی است که گزارش‌های جهانی مدعی آن شده‌اند و دست‌اندرکاران و کارشناسان فولاد در داخل کشور نیز بر آن

افق ۱۴۰۴ آرزونامه نیست

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: اهداف برنامه ریزی شده برای بخش های مختلف معدن و صنایع معدنی در افق چشم انداز 1404 در واقع آرزونامه نیست،