پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

فولاد

افق ۱۴۰۴ آرزونامه نیست

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: اهداف برنامه ریزی شده برای بخش های مختلف معدن و صنایع معدنی در افق چشم انداز 1404 در واقع آرزونامه نیست،