پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

فولاد

فولاد

عملکرد دولت یازدهم در صنعت فولاد

دولت یازدهم در حالی ماه های پایانی خود را می گذارند که اکثر فعالان اقتصادی از عملکرد آن بابت ثبات و آرامشی که به بازار داده، اظهار رضایت می کنند. از سوی