پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

اخبار صنعتی

مس

مس ، همچنان فلز استراتژیک

مس در صنعت خودروسازی کاربرد بسیارزیادی دارد و با رشد تولید خودروهای برقی به حجم تولید مس مصرفی در این صنعت اضافه می‌شود...

آلومینیوم

صنعت آلومینیوم متولی ندارد

آلومینیوم با اینکه یکی از صنایع با مزیت در حوزه انرژی است و می‌تواند یک قطب تولید باشد، این ماه‌ها صنعت آلومینیوم متولی ندارد و به کلی رها شده است...