پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

اخبار صنعتی

آلومینیوم به سمت رونق

آلومینیوم به سمت رونق میزان معاملات آلومینیوم حکایت از افزایش رونق در صنایع پایین‌دستی و نیز ورود تدریجی خریداران جدید در بازار است.