اخبار صنعتی

خبر خوشحال‌کننده برای بازار روی

خبر خوشحال‌کننده برای بازار روی

اسامو سایتو مدیرکل فروش گروه معدنی و ذوب میتسویی بزرگترین تولیدکننده روی ژاپن گفت: با فرض بازنگشتن معادن تعطیل شده گلنکور به تولید، می‌توان انتظار داشت

ضرورت شفاف سازي بازار قراضه آهن

ضرورت شفاف سازي بازار قراضه آهن

به اعتقاد فعالان بازار آهن، بايد شرايطي فراهم شود تا رانت اطلاعاتي در بازار قراضه از ميان برود و خريداران از قيمت ها اطلاع پيدا کنند. از سوي ديگر هنگامي که