مهندسی مواد

پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

معدن

رشد دو برابری حفاری در ۴ سال گذشته

حفاری های انجام شده در 4سال اخیر از 102هزار متر به بیش از 212هزار متر و ژئوفیزیک هوایی نیزاز 220هزار کیلومتر خطی به حدود 52هزار کیلومتر خطی افزایش یافته است

معدن

بررسی وضعیت و مشکلات صنعت و معدن

در حوزه معدن و صنایع معدنی با محوریت موضوع صادرات محور گفت‌وگویی با محسن بهرامی ارض‌اقدس عضو هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی انجام شد...