معدن

بومی سازی محور توسعه در چادرملو

بومی سازی محور توسعه در چادرملو

بومی سازی توسعه : یکی از شاخص های بهره وری برخورداری از توان و تخصص و نوآوری های کارشناسان و متخصصان داخلی برای طراحی و ساخت تجهیزات و قطعات ...