فلزات گرانبها

ترکیه یکه‌تاز صادرات کرومیت منطقه

ترکیه یکه‌تاز صادرات کرومیت منطقه

صادرات کرومیت: کرومیت عمدتا در دنیا به فروکروم تبدیل می‌شود که در تولید فولاد زنگ‌نزن مصرف می‌شود. کانه‌های تجاری کرومیت حاوی 35 الی 68 درصد اکسید کروم ...