پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

مس

مس

پیش‌بینی بازار مس

تولید مس در جهان که در سال 2016 حدود شش‌درصد رشد داشته است، در سال 2017 یک‌درصد کاهش خواهد داشت و سپس در سال 2018 ثابت خواهد ماند.