از بهمن هم میشه قبول شد

مس

افزایش تولید معادن مس جهان

افزایش تولید معادن مس جهان

افزایش تولید معادن مس جهان حدود یک میلیون و ۶۴۶ هزار و ۲۰۰ تن تولید کردند این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۱۶ میلادی، یک میلیون و ۴۵ هزار و ۹۰۰ تن بود.