پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

مس

cu3

غول مس جهان در مصاف با رکود اقتصادی

این کاهش سرمایه، عواقب ناخوشایندی برای سیاست‌های دولتی این کشور امریکای جنوبی به دنبال دارد. شرکت معدنی کودلکو، تولیدکننده شماره یک مس در جهان که مولیبدن

cu

کوپریت یا مس سرخ اکسیده

کوپريت يا مس سرخ اکسيده : کوپريت در دستگاه کوبيک متبلور مي‌شود و نام ديگر آن مس سرخ اکسيده است که به رنگ سرخ تا خاکستري سربي ‌ديده مي‌شود.