پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

مس

مس

طی ۲ سال آتی بیش از ۱.۸ میلیون تن به ظرفیت تولید کاتد مس چین افزوده می‌شود

بررسی تولید جهانی مس، یکی از گزارش‌های ضروری برای تحلیل‌های عوامل بنیادی بازار است، اما در سال 2017، بدلیل جهش قیمت مس این امر از اهمیت بیشتری برخوردار شد.

مس

مس ، همچنان فلز استراتژیک

مس در صنعت خودروسازی کاربرد بسیارزیادی دارد و با رشد تولید خودروهای برقی به حجم تولید مس مصرفی در این صنعت اضافه می‌شود...