پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

سیمان

سیمان به مدار رونق بازمی‌گردد

سیمان : دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان معتقدست در صورت آزادی موصل و نتیجه‌بخش بودن مذاکرات صلح سوریه بازار بزرگ سیمان عراق و سوریه برای ایران مهیا می‌شود.

صادرات سیمان خوب یا بد؟

عده ای صادرات سیمان به خارج ازکشور را به معنای فروش سوخت می دانندو برخی دیگر از ناتوانی کارخانه های بتن سازی در خرید تولیدات داخل میگویند.

تخفیف سیمان صفر می شود

تخفیف سیمان صفر می شود : به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اعلام قیمت نهایی سیمان در دستور مجمع مدیران عامل صنعت سیمان قرار نگرفت.