پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

سیمان

قیمت سیمان افزایش پیدا کرد

حسین رحمتی‌کیا، رئیس اتحادیه مصالح‌فروشان کرج در این باره اظهار کرد: در دو ماه گذشته شاهد تغییر چشمگیر نرخ سیمان در بازار مصالح کشور بودیم

سیمان فومی صنعت نفت را متحول می کند

پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز در این زمینه عنوان کرد: انستیتو نفت آمریکا مطالعات خود را در زمینه سیمان های فومی آغاز کرده و آزمایشگاه فناوری

سیمان چشم به راه یارانه صنعت

روزنامه خراسان رضوی در گزارشی نوشت: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی سه شنبه شب در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان به ریاست معاون اجرایی رویس جمهور