پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

سیمان

سیمان چشم به راه یارانه صنعت

روزنامه خراسان رضوی در گزارشی نوشت: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی سه شنبه شب در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان به ریاست معاون اجرایی رویس جمهور

سیمان به مدار رونق بازمی‌گردد

سیمان : دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان معتقدست در صورت آزادی موصل و نتیجه‌بخش بودن مذاکرات صلح سوریه بازار بزرگ سیمان عراق و سوریه برای ایران مهیا می‌شود.

صادرات سیمان خوب یا بد؟

عده ای صادرات سیمان به خارج ازکشور را به معنای فروش سوخت می دانندو برخی دیگر از ناتوانی کارخانه های بتن سازی در خرید تولیدات داخل میگویند.