پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

سیمان

راهکارهای سیمان برای عبور از رکود

ایران سومین تولیدکننده بزرگ سیمان در جهان محسوب می‌شود، این موضوعی است که می‌تواند به‌عنوان یکی از مزیت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد چراکه از نظر کیفیت

قیمت سیمان افزایش پیدا کرد

حسین رحمتی‌کیا، رئیس اتحادیه مصالح‌فروشان کرج در این باره اظهار کرد: در دو ماه گذشته شاهد تغییر چشمگیر نرخ سیمان در بازار مصالح کشور بودیم

سیمان فومی صنعت نفت را متحول می کند

پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز در این زمینه عنوان کرد: انستیتو نفت آمریکا مطالعات خود را در زمینه سیمان های فومی آغاز کرده و آزمایشگاه فناوری