مهندسی مواد

پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

سیمان

سیمان

صادرات سیمان خوب یا بد؟

عده ای صادرات سیمان به خارج ازکشور را به معنای فروش سوخت می دانندو برخی دیگر از ناتوانی کارخانه های بتن سازی در خرید تولیدات داخل میگویند.

سیمان

تخفیف سیمان صفر می شود

تخفیف سیمان صفر می شود : به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اعلام قیمت نهایی سیمان در دستور مجمع مدیران عامل صنعت سیمان قرار نگرفت.