پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

سیمان

سیمان

مازاد ۲۴ میلیون تنی تولید سیمان

یک کارشناس صنعت سیمان با اشاره به مازاد ۲۴ میلیون تنی صنعت سیمان، پیشنهاد کرد به منظور جلوگیری از ایجاد رقابت منفی در این صنعت، دولت یارانه‌ای بابت مازوت به کارخانه‌های سیمانی پرداخت نکند.

سیمان

کاهش ۱۱ درصدی صادرات سیمان

عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی سیمان گفت: اصلی ترین معضل صنعت سیمان کشور، رقابت منفی بین تولید کنندگان به دلیل قدرت گرفتن دلالان است.

سیمان

دو نسخه برای صنعت سیمان

چالش‌های پیش‌روی تولید و صادرات صنعت سیمان موجب شد تا فعالان بخش خصوصی دو نسخه کوتاه‌مدت و بلندمدت برای رفع چالش‌های این صنعت را مدنظر قرار دهند