آلومینیم

آلومینیوم به سمت رونق

آلومینیوم به سمت رونق

آلومینیوم به سمت رونق میزان معاملات آلومینیوم حکایت از افزایش رونق در صنایع پایین‌دستی و نیز ورود تدریجی خریداران جدید در بازار است.

آشنایی با مجتمع آلومینیوم البرز

آشنایی با مجتمع آلومینیوم البرز

محمد بخشی درباره فعالیت‌های این کارخانه اظهار کرد: مجتمع آلومینیوم البرز در زمینه فینیشینگ پروفیل آلومینیوم فعالیت داشته و 92 پرسنل را در اختیار دارد.