مهندسی مواد

پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

آلومینیم

آلومینیوم

آلومینیوم به سمت رونق

آلومینیوم به سمت رونق میزان معاملات آلومینیوم حکایت از افزایش رونق در صنایع پایین‌دستی و نیز ورود تدریجی خریداران جدید در بازار است.

آلومینیوم

آشنایی با مجتمع آلومینیوم البرز

محمد بخشی درباره فعالیت‌های این کارخانه اظهار کرد: مجتمع آلومینیوم البرز در زمینه فینیشینگ پروفیل آلومینیوم فعالیت داشته و 92 پرسنل را در اختیار دارد.

آلومینیوم

آینده ای درخشان برای فلزات اساسی

نا اطمینانی نسبت به روند احیای اقتصاد جهانی در ماه های اخیر دلیلی بوده که همواره در رشد قیمت فلزات اساسی موثرواقع شده، اما پیش بینی ها از قیمت ها