پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

نانومواد

مواد نانو کریستالی (A.I. Gusev)

مواد نانو کریستالی (A.I. Gusev) : مواد، ابزارها و سیستم ها. موادی که در سطح نانو در این فناوری به کار می رود، را نانو مواد می گویند.