پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

نانومواد

کامپوزیت و نانوکامپوزیت ها

کامپوزیت و نانوکامپوزیت ها : نانوکامپوزیت نیز همان کامپوزیت است که یک یا چند جزء از آن، ابعاد کمتر از 100 نانومتر دارد.