پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

متالورژي

مشخصه یابی مواد Materials Characterization

مشخصه یابی مواد Materials Characterization ، میکروسکوپ و روش های اسپکتروسکوپی : پرتوهای الکترونی در میکروسکوپ ها، روشی رایج برای افزایش رزولوشن ها است.

ماهیچه در ریخته گری Casting cores

ماهیچه ریخته گری : ماهیچه قسمتی از قالب است که شامل دو قسمت بدنه ماهیچه و تکیه گاه ماهیچه می باشد. جعبه ماهیچه . ماهیچه هایی که از جنس مواد قالب

گزارشکار آزمایشگاه شکل دادن فلزات

گزارشکار آزمایشگاه شکل دادن فلزات : در آزمایشگاه شکل دهی ابزار و تجهیزات مختلفی وجود دارد که محققین می توانند آزمایش ها و تحقیقات خود را انجام دهند.