پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

متالورژي

میکروسکوپ SPM پروبی روبشی

میکروسکوپ SPM پروبی روبشی : در این تکنیک همانند سایر روش های میکروسکپی روبشی مانند میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، سطح نمونه توسط یک سوزن یا پروب روبش میشود

عملیات فورج (forging) یا آهنگری

عملیات فورج (forging) یا آهنگری کار بر فلز توسط پتک کاری یا پرس کاری و در آوردن آن به یک شکل مفید است. عملیات فورج از قدیمی ترین هنرهای فلزکاری است

چدن های آستمپر شده Austempering Ductile Iron

چدن های آستمپر شده : آستمپرکردن، چدن داکتیل را به یک ماده عالی بهبود می بخشد که ابن ماده دارای خواصی مانند استحکام بالا ،داکتیلیته و چقرمگی می باشد.

گزارشکار آزمایشگاه عملیات حرارتی

گزارشکار آزمایشگاه عملیات حرارتی : گرم کردن و سرد کردن فلزات، سرامیک‌ها و آلیاژها بمنظور بدست آوردن خواص مکانیکی و فیزیکی مطلوب، را عملیات حرارتی می‌نامند.