پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

متالورژي

شکل دهی به روش هیدروفرمینگ Hydrofoming

شکل دهی به روش هیدروفرمینگ Hydrofoming : هیدروفرمینگ یا شکل دهی به کمک فشار آب تکنیکی جدید در ساخت و شکل دهی قطعاتی است که قبلا" به صورت پرسی ساخته می شدند.

مشخصه یابی مواد Materials Characterization

مشخصه یابی مواد Materials Characterization ، میکروسکوپ و روش های اسپکتروسکوپی : پرتوهای الکترونی در میکروسکوپ ها، روشی رایج برای افزایش رزولوشن ها است.