پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

سراميك

تولید دیرگداز های صنعتی Refractory

تولید دیرگداز های صنعتی Refractory

تولید دیرگدازهای صنعتی Refractory : دیرگداز ها موادی با نقطه ذوب زیادند که قادر به حفظ خواص شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی و ترمومکانیکی در شرایط کاربردی باشند.

اکستروژن در سرامیک ها (Frank Händle)

اکستروژن در سرامیک ها (Frank Händle)

اکستروژن در سرامیک ها یک روش شکل دادن سرامیک ها است که برای تولید اجزای سرامیکی با سطح مقطع ثابت مورد استفاده قرار می گیرد. که با زوایای معلوم مشخص می شود.