پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

یک روز در زندگی دانشجوی مهندسی مواد و متالورژی

A Day in the Life of a Metallurgy and Materials Student

a-day

آماندا و کارمل یک روز عادی خود را بعنوان دانشجوی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه بیرمنگام انگلیس به شما نشان می دهند.

ترجمه و زیرنویس : سورن کشکولی

منبع ایران مواد

زکات علم نشر آن است. حضرت علی (ع)

شما نیز می توانید مستندات علمی اعم از مقاله ، فیلم ، گزارش ، تحقیق و پژوهش ، کتاب الکترونیک خود را برای ما ارسال کنید تا با ذکر نام شریفتان از وبسایت ایران مواد منتشر گردد .

فایل خود را ارسال کنید

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید