مهندسی مواد

پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

اثر ناپایدار سازی آستنیت بر ریزساختار و مقاومت به سایش چدن نایهارد 4

اثر ناپایدار سازی آستنیت بر ریزساختار و

مقاومت به سایش چدن نایهارد 4 

sample article

شرح :

در این مقاله عملیات ناپایداری آستنیت بر ریز ساختار و مقاومت به سایش چدن نایهارد نوع 4 مورد بررسی قرار گرفت . نمونه های ریختگی در جهار دمای 750 ، 800 ، 850 ، 900 سانتی گراد به مدت 1 الی 6 ساعت ناپایدار شده و سپس همگی در شرایط یکسان در هوای ساکن به آرامی سرد شدند . تمام نمونه ها در دمای 300 سانتی گراد و به مدت 3 ساعت تمپر شدند . از میکروسکوپ های نوری و الکترونی روبشی و روش سختی سنجی ویکرز برای بررسی ریز ساختار و سختی و از آزمون پین روی دیسک برای ارزیابی مقاومت به سایش استفاده شد . نتایج نشان داد که عملیات ناپایدارسازی باعث کاهش آستنیت باقی مانده در ریز ساختار نهایی و افزایش سختی و بهبود مقاومت به سایش می شود . بهترین شرایط ناپایدار سازی برای بهبود مقاومت به سایش د ر دمای 800 درجه سانتی گراد و در 3 ساعت بدست آمد . رفتار سایش چدن های نایهارد به شدت تابعی از مشخصه های مهم ریز ساختاری شامل مقدار ، ترکیب شیمیایی و مورفولوژی کاربید های یوتکتیک و کاربید های ثانویه ، میزان و سختی فاز های مارتنزیت و آستنیت باقی مانده است . همچنین شرایط و محیط سایش از جمله نوع ساینده ، وضعیت بار گذاری ، جابه جایی موثر در سطح سایش و حتی دمای موثر برای محیط سایش می تواند رفتار سایشی را بشدت تغییر دهد . در قطعات ریختگی از جنس چدن نایهارد 4 ، میزان آستنیت باقی مانده بسیار بالاست که می تواند مقاومت به سایش را کاهش دهد . بنابراین کنترل میزان آستنیت باقی مانده برای دستیابی به ریز ساختار مطلوب بسیار ضروری است . این مهم می تواند از طریق کنترل دقیق ترکیب شیمیایی ( کنترل نسبت کروم به کربن ، یا مقادیر عناصر کاربید زا ) ، اعمال سیکل های مختلف عملیات حرارتی از جمله عملیات ناپایدار سازی آستنیت یا عملیات زیر صفر درجه و یا کنترل سرعت سرد شدن در قالب بعد از ریخته گری و انجماد حاصل شود .

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :11

حجم :2.17MB

لینک دانلود

زکات علم نشر آن است. حضرت علی (ع)

شما نیز می توانید مستندات علمی اعم از مقاله ، فیلم ، گزارش ، تحقیق و پژوهش ، کتاب الکترونیک خود را برای ما ارسال کنید تا با ذکر نام شریفتان از وبسایت ایران مواد منتشر گردد .

فایل خود را ارسال کنید

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید