مهندسی مواد

پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

کوپريت يا مس سرخ اکسيده

cu

به گزارش گروه صنعت ایران مواد؛

کوپريت به فرمول شيميايي Cu2O و در دستگاه کوبيک متبلور مي‌شود و نام ديگر آن مس سرخ اکسيده است که به رنگ سرخ تا خاکستري سربي ‌ديده مي‌شود.
جلاي کوپريت الماسي يا نيم فلزي است و سختي آن 3.5تا 4است.
کوپريت يکي از کاني‌هاي مهم مس دار است و در بسيار از نقاط جهان يافت و دراثر هوازدگي کالکوپيريت تشکيل مي‌شود. نسبت وزني مس در اين کاني زياد است و به اين جهت به‌عنوان يک کاني مهم در استخراج مس به شمار مي‌رود و اهميت ديگر آن در اين است که عنصر همراه اکسيژن است و در مراحل جدا‌سازي مس از ترکيب کمتر باعث آلودگي محيط مي‌شود.
در جريان فرآيندهاي اکسايش در زير سطح آب‌هاي زيرزميني و همچنين در بسترهاي مس‌دار تشکيل مي‌شوند. کوپريت همراه مس طبيعي در سنگ‌هاي رسوبي که محتواي بقاياي گياهي هستند ديده مي‌شوند همچنين بر اثر احياي سولفات مس در حضور مقدار کمي اکسيژن به وجود مي‌آيد.
کوپريت يکي از بهترين کانيهاي مس است و از خواص درماني آن مي‌توان به استحکام غده تيموس، کمک به قلب، خون، متابوليسم، استقامت و سلامتي اشاره کرد ضمن آن‌که متعادل‌کننده متابوليسم، بافت‌ها عضلاني و سيستم اسکلت بدن است.

رها صالحي – کارشناس زمين شناسي

زکات علم نشر آن است. حضرت علی (ع)

شما نیز می توانید مستندات علمی اعم از مقاله ، فیلم ، گزارش ، تحقیق و پژوهش ، کتاب الکترونیک خود را برای ما ارسال کنید تا با ذکر نام شریفتان از وبسایت ایران مواد منتشر گردد .

فایل خود را ارسال کنید

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید