کاهش تقاضای فولاد تا سال ۲۰۱۷ ادامه می یابد

ax-foolad4

به گزارش گروه صنعت ایران مواد؛

انجمن جهانی فولاد اعلام کرد: در سال ۲۰۱۵ و در پی تنزل قیمت نفت، تقاضای فولاد رشد منفی یک درصدی را تجربه کرد و بر اساس پیش بینی کوتاه مدت، کاهش تقاضای فولاد تا سال ۲۰۱۷ ادامه خواهد یافت.طبق گزارشWorld Steel در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) تقاضای فولاد که تا سال ۲۰۰۸ در حال افزایش بود، بین سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ با افتی شدید مواجه شد اما از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ و با شروع پروژه های بزرگ سرمایه گذاری، مجددا بهبود یافت. منطقه منا ۱۷کشور شامل کلیه کشورهای شمال آفریقا و تقریبا تمام کشورهای خاورمیانه (به جز اسرائیل، کرانه غربی و غزه) را در بر می گیرد.

کشورهای امارات و عربستان سعودی دو بازار عمده ای هستند که ۸۰ درصد تقاضای فولاد کشورهای عضو خلیج فارس را به خود اختصاص داده اند. این گزارش حاکی است: تقاضای فولاد منطقه MENA طی ۱۵ سال گذشته با سه برابر افزایش به ۲۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۵ رسیده است. منطقه «منا» ۷/ ۳ درصد اقتصاد جهان، ۶/ ۵ درصد جمعیت جهان، ۸/ ۴ درصد تقاضای فولاد و ۲/ ۲ درصد فولاد خام جهان را به خود اختصاص داده است. این منطقه دارای پتانسیل های قابل توجهی همچون جمعیت جوان و رو به افزایش، بهره مندی از ذخایر عظیم هیدرو کربن و محلی استراتژیک است که از لحاظ ژئو پلیتیکی بقیه کشورهای آفریقا را با اروپا و غرب را با جنوب آسیا متصل می کند. این منطقه نقش مهمی از لحاظ تجارت جهانی، توریسم، حمل ونقل و بازرگانی ایفا می کند.

همچنین کشورهای منطقه MENA حدود ۳۵ درصد تولید نفت و ۵۳ درصد ذخیر نفت جهان را در اختیار دارند. بر اساس این گزارش، ایران در منطقه یاد شده دارای متنوع ترین بخش تولید است. در دهه گذشته تقاضای فولاد منطقه مذکور به دلیل اقتصاد در حال رشد خود و سرمایه گذاری بالادر بخش زیرساخت و مسکن، رشد خوبی از خود نشان داده است.

همچنین بخش ساختمان بیش از ۹۰ درصد تقاضای فولاد را در کل کشورهای منطقه به جز ایران، به خود اختصاص داده است. با رکود فعالیت های اقتصادی، رشد تقاضای فولاد در منطقه بعد از سال ۲۰۰۸ با کندی مواجه شد. مصرف بالای سرانه فولاد در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نشان دهنده تلاش این کشورها برای ارتقای تنوع زیربنایی و اقتصادی است. به مدد تقاضای بالاو متنوع از بخش تولید، ایران دارای تقاضای فولاد نسبتا بالاتری در میان کشورهای منطقه است.

مصرف سرانه فولاد در سایر کشورهای منطقه در سطح پایین باقی مانده که نشان دهنده کمبود زیرساخت ها و ساختمان و پایین بودن تقاضا از سوی بخش تولید این کشورها است. به دلیل پایین بودن قیمت انرژی و نیاز کمتر به سرمایه گذاری، روش قوس الکتریکی به عنوان روش ارجح فولاد سازی است. همچنین به دلیل وفور گاز ارزان قیمت و کمبود شدید قراضه در منطقه، استفاده از آهن اسفنجی به عنوان خوراک کارخانه ها ارجحیت دارد.

بررسی های انجمن جهانی فولاد درخصوص چشم انداز تقاضای فولاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نشان می دهد که امکان رشد بیشتر وجود دارد، اما تحت الشعاع چشم انداز قیمت نفت است، ضمن اینکه بخش ساختمان مسکونی و غیر مسکونی هر دو امکان رشدی متوسط دارند. همچنین بخش خصوصی به عنوان محرک اصلی رشد باقی می ماند که منجر به رشد مستمر در تقاضا برای سازه های غیر مسکونی می شود. ساخت و ساز در بخش زیربنایی در سطح بالایی ادامه خواهد یافت که عمدتا به دلیل برگزاریExp2020 قطر، FIFA 2022 دبی است.

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید