پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

مواد روش تولید فزاینده Additive manufacturing materials – Lillian white

روش تولید فزاینده

روش تولید فزاینده

مواد روش تولید فزاینده

Additive manufacturing materials – Lillian white

مواد روش تولید فزاینده : این کتاب اولین مرحله در فرایند تولید فزاینده، جهت توسعه استانداردهای مناسب برای آزمون خواص مکانیکی قطعات فلزی ساخته شده به روش تولید فزاینده را شرح می دهد. همچنین کتاب حاضر روش های هنری برای تعیین خواص پودرهای فلزی را بررسی می کند. مباحث کتاب شامل، آزمون خواص مکانیکی برای ساخت قطعات فلزی در مقابل ساخت فزاینده، خواص پودرهای فلزی برای ساخت فزاینده، قابلیت مواد تحت آزمون استاندارد برای ساخت فزاینده، آزمون های استاندارد مواد برای ساخت فزاینده مواد پلیمری و … است. بطورکلی، کتاب مواد روش تولید فزاینده اثر Lillian white ، با توجه به جامع بودن در زمینه فرایندهای تولید با سرعت بالا، منبع بسیار خوبی برای صنعتگران و دانشجویان مهندسی مواد و مکانیک جهت آشنایی با مواد مورد استفاده در این روش، فرایندها و کاربردهای آن ها می باشد. ساخت افزایشی، یکی از جدیدترین روش های ساخت و تولید است. ساخت افزایشی مجموعه ای از پیشرفته ترین روش های ساخت و تولید هستند که در آن قطعه ی محصول به صورت افزایش لایه لایه ی ماده ساخته می شود. با استفاده از این فرآیندها، می توان به سرعت به مدل فیزیکی قطعه مورد نظر دست یافت و بیشتر برای نمونه سازی سریع قطعات به کار می رود.

زکات علم نشر آن است. حضرت علی (ع)

شما نیز می توانید مستندات علمی اعم از مقاله ، فیلم ، گزارش ، تحقیق و پژوهش ، کتاب الکترونیک خود را برای ما ارسال کنید تا با ذکر نام شریفتان از وبسایت ایران مواد منتشر گردد .

فایل خود را ارسال کنید

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید