لزوم افزایش تعرفه آنتی دامپینگ ورق گرم چین

al4

به گزارش گروه صنعت ایران مواد؛

در حال حاضر تعرفه آنتی دامپینگ مربوط به واردات ورق گرم از چین در اتحادیه اروپا 13.2 تا 22.6 درصد است ولی فعالان بازار معتقدند این رقم برای جلوگیری از آسیب به بازار اروپا کافی نیست. به عقیده یوروفر این مالیات نباید کمتر از 25 درصد باشد.

به گزارش استیل ایران، حاشیه دامپینگ ورق گرم چین در اروپا 95 تا 107 درصد محاسبه شده است از این رو تعرفه های آنتی دامپینگ مقدماتی بر آن بسته شده است.

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید