فعالیت 30% ظرفیت کارخانه های تولید میلگرد

ax-foolad1

به گزارش گروه صنعت ایران مواد؛

رضا شهرستاني با بيان اينکه درحال حاضر کارخانه هاي توليد ميلگرد با 30 درصد ظرفيت خود فعال هستند، گفت: در چنين شرايطي تقاضاي خريد کمتر از ميزان توليد است و همين مسئله، مشکل توليدکنندگان را تشديد کرده است.
شهرستاني قيمت هر کيلو ورق گرم را در ايران 1800 تومان اعلام کرد و گفت: در چنين شرايطي قيمت ميلگرد 1500 تومان است.
وي با اشاره به اينکه تعداد توليدکنندگان ورق گرم کمتر از انگشتان دست است، گفت: شرکت فولاد مبارکه بيش از 80 درصد بازار ورق را در اختيار دارد و تعيين کننده قيمت در بازار است که بقيه شرکت ها نيز خودشان را با آن وفق مي دهند.
شهرستاني تصريح کرد: اما در بازار ميلگرد يک بازيگر قوي نداريم و بيش از 80 کارخانه توليد ميلگرد در کشور وجود دارد که ظرفيت توليد آنها از کمتر از هزار تن شروع مي شود و تا بيش از يک ميليون تن مي رسد. به همين دليل نمي توانند با يکديگر هماهنگ باشند و در نتيجه رقابت منفي در بازار شکل گرفته است.
عضو انجمن فولاد تاکيد کرد: مازاد توليد، کمبود تقاضا و ناهمخواني بين رقبا باعث شده که قيمت ميلگرد در بازار بسيار افت کند.
وي با بيان اينکه در حال حاضر قيمت هر کيلو ميلگرد وارداتي حدود 1750 تومان است، گفت اختلاف 250 توماني بين قيمت ميلگرد داخلي و وارداتي وجود دارد و در اين شرايط امکان افزايش قيمت ميلگرد داخلي در حدي که توان رقابت با ميلگرد وارداتي را داشته باشد، وجود دارد.
شهرستاني پيشنهاد کرد شرکت هاي توليدکننده در مورد قيمت گذاري ميلگرد با يکديگر توافق کنند تا اختلاف قيمت ورق و ميلگرد وارداتي نيز به حداقل برسد.
وي با اشاره به فروش ميلگرد توسط برخي کارخانه ها به قيمتي پايين تر از بهاي توليد، گفت: توليدکننده اي که تعهدات چکي داشته باشد، نسبت به اين کار اقدام مي کند.

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید