از بهمن هم میشه قبول شد

صادرات بزرگان فولاد ایران در اردیبهشت ماه چقدر بود؟

فولاد

آمارهای صادراتی حاکی از آن است که صادرات فولادسازان بزرگ کشور در اردیبهشت ماه افت ۲۴ درصدی را شاهد بوده است. صادرات بزرگان فولادی در اردیبهشت ماه ۵۷۱ هزار و ۸۸۸ تن اعلام می شود و مجموع صادرات از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه به ۹۳۱ هزار و ۴۶۱ تن می رسد.بررسی آمار دو ماهه هم حکایت از افت یک درصدی صادرات درمقایسه با مدت مشابه سال قبل را دارد. در این بین بودند فولادسازانی که رشد صادرات را در اردیبهشت ماه به ثبت رساندند از آن جمله می توان به خوزستان، خراسان اشاره کرد.

با این وجود ذوب آهن، فولاد مبارکه، اکسین، هرمزگان و فولاد آلیاژی در اردیبهشت ماه افت صادرات داشتند. آمار نشان می دهد صادرات ذوب آهن اصفهان در اردیبهشت ماه ۳۱ درصد کم شده و به ۷۰ هزار و ۲۵۶ تن رسیده است و این شرکت در مجموع دو ماه اول سال، ۱۳۲ هزار و ۶۷۷ تن صادرات شمش و انواع محصولات فولادی انجام داده است که این عدد هم ۱۷ درصد پایین تر از مدت مشابه سال ۹۵ است. فولاد مبارکه صادرات انواع محصولات فولادی را به ۸۹ هزار و ۳۹ تن در اردیبهشت رسانده که ۷۰ درصد پایین تر از اردیبهشت ۹۵ است. این شرکت در دو ماهه ابتدایی سال ۱۳۹ هزار و ۷۰۸ تن محصولات فولادی را صادر کرده که این عدد هم ۵۷ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. فولاد خوزستات رشد ۱۲۰ درصدی را در اردیبهشت و ۱۰۰ درصدی را در مجموع دو ماه داشت و صادرات آن در اردیبهشت به ۲۹۳ هزار و ۲۶۲ تن و در کل دو ماه ۴۶۰ هزار و ۳۵۷ تن رسید. البته صادرات بیلت این شرکت افت را نشان می دهد. فولاد هرمزگان هم افت ۵۲ درصدی را در اردیبهشت و ۲۷ درصدی را ز ابتدای سال تا پایان اردیبهشت داشته و به ترتیب در اردیبهشت ۹۷ هزار تن و در مجموع دو ماه ۱۴۹ هزار تن صادرات انجام داده است.

 دوره های فنی و مهندسی و نرم افزاری ایران مواد

دیگر صادرکنندگان مهم کشور در اردیبهشت ماه فولاد خراسان با صادرات ۱۴ هزار و ۹۷۲ تن، فولاد آلیاژی ایران با صادرات ۶ هزار و ۶۳۳ تن و فولاد اکسین با صادرات ۶۸۶ تتن بودند. این شرکت ها به ترتیب در دو ماهه ابتدایی سال هم ۱۹ هزار و ۲۲۱ تن، ۲۸ هزار و ۴۱۱ تن، ۲ هزار و ۴۷ تن صادرات داشتند. لازم به ذکر است، فولاد خراسان رشد ۳۲۴ درصدی را در اردیبهشت نسبت به اردیبهشت سال ۹۵ و ۱۷ درصدی را نسبت به دو ماهه نخست سال قبل ثبت کرده است.

 

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید