سیمان فومی صنعت نفت را متحول می کند

siman3

به گزارش گروه صنعت ایران مواد؛

پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز در این زمینه عنوان کرد: انستیتو نفت آمریکا مطالعات خود را در زمینه سیمان های فومی آغاز کرده و آزمایشگاه فناوری انرژی ملی (NETL) آمریکا با استفاده از تجهیزات سی تی اسکن و ژئومکانیک به عنوان مجری اصلی پژوهش های مرتبط با این فرایند اقدام می کند.

بر اساس این گزارش، اجرای موفق و پایدار عملیات نفت و گاز مستلزم جداسازی کامل چاه از سازندهای اطراف است و از این رو، آب بندی صحیح چاه ها از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ هدفی که استفاده از سیمان های سبک به دلیل کاهش هدررفت سیمان و عملیات آب بندی درست، به تحقق آن کمک می کند و استفاده از مواد نانو یا فومی کردن سیمان، پاسخ مناسبی برای این نیاز صنعت نفت به شمار می رود. در عین حال، فوم ناپایدار می تواند منجر به قسمت بندی نادرست در چاه شود.

در فناوری سیمان فومی، گاز نیتروژن برای ایجاد حباب‎های میکروسکوپیک به درون سیال سیمان تزریق می شود. اگر این حباب‎ها به یکدیگر متصل شوند، سیمان کیفیت نامطلوبی پیدا می کند که منجر به  نشت گاز می شود. در مقابل، سیمان فومی با کیفیت، چگالی مناسب و پراکندگی صحیحی که از حباب‎ها دارد سبب قوام آن می شود.

یافته های این پژوهش به API کمک می کند استانداردهای ٢۵ ساله خود را در حوزه سیمان به روز کند.

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید