مهندسی مواد

پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

سنتز پودر ZnS نانو به روش آلیاژسازی مکانیکی

سنتز پودر ZnS نانو به روش آلیاژسازی مکانیکی

 

sample article

شرح :

سنتز پودر ZnS نانو به روش آلیاژسازی مکانیکی : هدف از انجام این پژوهش سنتز ترکیب ZnS نانو به روش آلیاژسازی مکانیکی با استفاده از مواد اولیه استات روی و سولفید سدیم  بوده است. در این تحقیق از آسیاب سایشی با سرعت 365 دور بر دقیقه و در زمان 4 ساعت استفاده شد.پودر آسیاب شده به منظور حذف ناخالصی ها تحت عملیات شست وشو  قرار گرفته و در نهایت فرایند خشک کردن بر روی پودر شست وشو شده در دمای 100 درجه سانتیگراد به مدت 4 ساعت انجام گرفت. شست وشو پودر با آب و در چندین مرتبه  صورت گرفت. به منظور بررسی نهایی مورفولوژی ذرات و اندازه ذرات از نمونه آسیاب شده و شست وشو شده بهمدت 4 ساعت تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی تهیه شد. با توجه به نتایج فاز شناسی و تصاویر میکروسکوپی الکترونی پودر ZnS بعد از 4 ساعت آسیاب، شست وشو و عملیات حرارتی با اندازه ذرات بین 10 تا 30 نانومتر سنتز شده مچنین  تولید بالا و کم هزینه پودر ZnS با روش آسیاب کاری در مقیاس صنعتی و در دمای محیط در این پژوهش اتفاق افتاد.سنتز ترکیبات نیمه هادی به خصوص ترکیبات شکل گرفته از عناصر گروه های دو و شش جدول تناوبی در دو دهه اخیر بیش ازپیش مورد توجه محققان قرار گرفته است . این مواد به دلیل خواص اپتیکی و الکتریکی و اپتوالکتریکی منحصربه فرد دارای  پتانسیل خاصی جهت کاربردهای مشخص همانند کاربرد در لیزرها، کاربرد به عنوان مواد پنجره های فروسرخ، کاربرد به عنوان سنسورها، کاربرددر سلول های خورشیدی و فتوکاتالیزها می باشند

کلمات کلیدی: ZnS ، آلیاژسازی مکانیکی، استات روی، سولفید سدیم

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :15

حجم :1700kb

لینک دانلود

زکات علم نشر آن است. حضرت علی (ع)

شما نیز می توانید مستندات علمی اعم از مقاله ، فیلم ، گزارش ، تحقیق و پژوهش ، کتاب الکترونیک خود را برای ما ارسال کنید تا با ذکر نام شریفتان از وبسایت ایران مواد منتشر گردد .

فایل خود را ارسال کنید

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید