مهندسی مواد

پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

سنتز درجای پودر نانو کامپوزیتی MoSi2-TiC با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی

سنتز درجای پودر نانو کامپوزیتی MoSi2-TiC

با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی

 

sample article

شرح :

سنتز درجای پودر نانو کامپوزیتی MoSi2-TiC با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی:در این پژوهش پودر نانو کامپوزیتی MoSi2-TiC با روش سنتز درجا از مخلوط پودرهای مولیبدن، سیلیسیوم،تیتانیوم و کربن با استفاده از روش آلیاژ سازی مکانیکی وبا نسبت وزنی گلوله به پودر 51 تولید گردید. تغییرات ایجاد شده درساختارداخلی ذرات پودربوسیله پراش پرتو ایکس (XRD) ارزیابی شد نتایج نشان داد در نسبت وزنی 15 ، واکنش های تشکیل MoSi2-TiC در هفت ساعت شروع و بعد از ده ساعت تکمیل شده است.روش شرر نشان داد اندازه  دانه های MoSi2 بعد ازدهساعت آسیاکاری 9.8nm می گردد ودر ادامه با عمل آسیا کاری اندازه دانه ها به 9nm رسید. تصاویر میکروسکوپ الکترونیروبشی  ( SEM ) از ذرات پودر نشان دادکه ذرات به ابعاد نانومتری رسیده است واز یکنواختی مناسب برخوردار میباشد. سیلیسایدهای فلزات مختلف به خاطر جذابیت ویژگی دمای بالا مورد توجه زیادی قرارگرفته است . در این میان سیلیسایدهای مولیبدن دارای خواص ویژه و منحصر به فردی میباشند. دی سیلیساید مولیبدن دارای نقطه ذوب درحدود 2030C می باشد و به عنوان گزینه ای برای  کاربردهای دمای بالا توصیه شده است. همچنین دارای مقاومت های عالی در برابر اکسیداسیون می باشد . مشکل عمده این ماده تافنس شکست پائین در دمای اتاق ومقاومت به  خزش پائین در دمای بالا می باشد. هردو مشکل تافنس شکست و مقاومت به خزش پائین این ماده رابا کامپوزیت کردن بهبود می بخشند.

واژه های کلیدی : سنتز درجا ، نانو کامپوزیت ، آلیاژسازی مکانیکی ، نسبت گلوله به پودر

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :12

حجم :975kb

لینک دانلود

زکات علم نشر آن است. حضرت علی (ع)

شما نیز می توانید مستندات علمی اعم از مقاله ، فیلم ، گزارش ، تحقیق و پژوهش ، کتاب الکترونیک خود را برای ما ارسال کنید تا با ذکر نام شریفتان از وبسایت ایران مواد منتشر گردد .

فایل خود را ارسال کنید

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید