رونق بر صنعت سیمان

سیمان

به گزارش گروه صنعت ایران مواد:

در گزیده ای از این گزارش آمده است: هم اکنون تخفیفات صنعت سیمان برداشته شده که امید است تا اواخر سال ۹۶ رونق به این صنعت بازگردد.

در تنظیم سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت و در جهت تحقق اهداف افق ۱۴۰۴ کسب جایگاه سومی جهان و تولید سالیانه ۱۲۰ میلیون تن برای صنعت سیمان کشور ترسیم شده است.

با در نظر گرفتن آخرین پیش بینی‌های انجام شده درخصوص نرخ رشد ۴٫۹ درصدی مصرف سیمان تا سال ۲۰۱۸ یا به عبارت دیگر افزایش سرانه مصرف جهانی از ۵۳۹ کیلوگرم به ۶۴۰ کیلوگرم، کسب جایگاه سومی در جهان با ظرفیت تولید سالیانه ۱۲۰ میلیون تن و رتبه اول در صادرات جهانی و ظرفیت تولید در منطقه برای صنعت سیمان کشور در افق ۱۴۰۴ ترسیم شده است.

همچنین در تنظیم سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور توسعه رقابت پذیری بخش صنعت، معدن و تجارت در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، رشته فعالیت‌های صنعتی که بیشترین نقش را در توسعه شاخص‌ های منتخب ازجمله اشتغال‌ زایی، سهم ارزش افزوده، صادرات، سهم از بازار، زنجیره تامین و سطح دانش و فناوری را داشته اند، شناسایی و اولویت بندی شدند که درهمین راستا رشته فعالیت محصولات کانی غیرفلزی به عنوان اولویت سوم با محوریت صنایع سیمان و کاشی سرامیک در بین ۱۲ اولویت صنعتی نیز تعیین شده است.

گفتنی است که رشد صنعت سیمان در کشور پس از سال ۸۲ بهبود چشمگیری یافت و برنامه ریزی ‌های صورت گرفته موجب رشد بیش از ۱۰۰ درصدی صنعت سیمان کشور شد، به‌ طوری‌ که از سال ۸۳ تا ۹۵ ظرفیت سیمان کشور با ۱۵۶ درصد رشد از بیش از ۳۲ میلیون تن به بیش از ۸۳ میلیون تن در سال رسید. همچنین متوسط رشد ظرفیت و تولید سیمان در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۵ به ترتیب برابر با ۴٫۶ درصد و ۸ درصد بوده است که با وجود کاهش تولید سیمان در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ ظرفیت تولید این محصول همچنان درحال افزایش است و آمار تولید این محصول در سال گذشته بیش از ۵۷ میلیون تن و ظرفیت تولید آن نیز بیش از ۸۳ میلیون تن بوده است. درهمین راستا می‌توان گفت که متوسط نسبت تولید به ظرفیت یا ظرفیت بالفعل سیمان کشور در یک دهه گذشته ۸۲ درصد بود.

** سیمان در مسیر رونق
درهمین خصوص علی محمد بُد عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به «ابتکار» گفت: خوشبختانه با توجه به اینکه دولت آقای روحانی در دولت دوازدهم نیز سکان ‌دار ریاست جمهوری شدند، بنابراین قرار است بعد از یک دوره طولانی رکود در بسیاری از بخش‌های صنعت، شاهد رونق در این حوزه‌ ها به خصوص بازار سیمان باشیم. البته رکود بازار سیمان به بخش مسکن مرتبط است که آن هم به بازارهایی همچون سنگ، کاشی، فلزات، آهن، چوب و… وابسته است، بنابراین طبیعی است بازگشت از رکود زمان ‌بر باشد.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به افق ۱۴۰۴ و کسب جایگاه سومی جهان و همچنین تولید سالیانه ۱۲۰ میلیون تن، گفت: این هدف کمی اغراق آمیز است و ما با رکودی که در این سال ‌ها در صنعت سیمان داشتیم، به‌ طور قطع نمی ‌توانیم به آن دست پیدا کنیم. اما اگر نرخ ارز کمی افزایش یابد، از طرفی نرخ سود بانکی حداقل برای ما کاهش پیدا کند، با حذف تخفیفات سیمان می ‌توان از رکود خارج شده و میزان تولید داخل و میزان صادرات خود را افزایش دهیم.

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید