رقابت منفی، گریبانگیر بازارهای صادراتی سیمان

سیمان

به گزارش گروه صنعت ایران مواد:

ایرج موسوی مدیر صادرات شرکت سیمان هرمزگان در خصوص وضعیت صادرات سیمان گفت:  در سال های گذشته رقابت منفی  در بازار داخل گریبانگیر تولیدکنندگان شده بود و در نهایت شرکت های سیمانی به این نتیجه رسیدند که ادامه روند به صلاح نبوده و با ورود انجمن و هماهنگی های به‌عمل آمده، موضوع تا حدی کنترل شد.

اما از آنجا که چند شرکت محدود پایبند به شرایط جدید و عدم تخفیف های اعمال شده نبودند و انجمن هم ابزاری برای الزام همه شرکت ها به رعایت قیمت ها و کنترل عرضه ها نداشت، این وضعیت دیری نپایید و بسیاری از شرکت های تولید سیمان برای حفظ مشتری، ناچار به بازگشت به شرایط قبل و ارائه تخفیفات شدند. در ۶ ماهه اخیر، مجددا شاهد رقابت منفی و حتی تشدید آن بودیم.

تخفیف فروش سیمان صادراتی
متاسفانه این رقابت منفی گریبانگیر بازارهای صادراتی نیز شده است. به دلیل ضعف مدیریتی، به دنبال مشکلات صادرات به عراق، قیمت سیمان و کلینکر صادراتی ایران در کشورهای منطقه افت تقریبا ۳۰ درصدی تجربه کرده است. شکستن قیمت ها توسط شرکتهای ایرانی ، بازار سیمان منطقه را هم متاثر کرده است.

به نظر می رسد مهمترین نقطه ضعف کارخانه های سیمانی کشور ، خصوصا شرکتهای صادرات محور ، ضعف در حوزه بازاریابی و تحلیل بازار می باشد. اغلب شرکت های سیمانی به جای تمرکز بر شناسایی بازارهای جدید، تعیین کشورهای هدف و بطور کلی تدوین استراتژی های مشخص جهت ورود به بازارهای صادراتی، در جهت جذب مشتریان سایر شرکت ها تلاش می کنند.

مازاد عرضه ۲۵ درصدی سیمان در کشور
موسوی در خصوص تعادل در عرضه و تقاضای سیمان نیز افزود : با این شرایط، تا زمانی که هماهنگی بین سیمانی ها شکل نگیرد، که البته با شرایط فعلی  تحقق آن بسیار دور از ذهن میباشد، نمی توان انتظار رشد سودآوری شرکت ها را داشت. بازار سیمان با مازاد عرضه تقریبا ۲۵ درصدی روبرو می باشد و بهترین اقدام برای بهبود صنعت سیمان، کنترل عرضه خواهد بود که البته به نظر می رسد در کوتاه مدت این هماهنگی شکل نخواهد گرفت.
همچنین در صورت حمایت از صادرات سیمان، مازاد عرضه صادر شده و وضعیت بهبود خواهد یافت.

افزایش نرخ ارز خبر خوبی برای صنعت خاکستری است
موسوی در خاتمه تصریح کرد: افزایش نرخ ارز، خبر مثبتی برای شرکت های سیمانی خواهد بود. فروش صادراتی به صورت ارزی انجام می شود و هر گونه افزایش نرخ دلار سبب رشد سودآوری شرکت های صادرکننده خواهد شد.

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید