مهندسی مواد

پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

خوردگی فلزات ، انواع و روش های کنترل Corrosion of Metals

خوردگی فلزات

metals corrosion

خوردگی فلزات ، انواع و روش های کنترل

Corrosion of Metals

شرح:

خوردگی فلزات ، انواع و روش های کنترل Corrosion of Metals : خوردگی یک واکنش شیمیایی و یا الکتروشیمیایی مخرب بین سطح فلز و محیط اطراف آن می‌باشد. با توجه به اینکه از لحاظ ترمودینامیکی مواد اکسید شده نسبت به مواد در حالت معمولی در سطح پایین‌تری از انرژی قرار دارند، بنابراین تمایل رسیدن به سطح انرژی پایین‌تر سبب اکسید (خورده) شدن فلز می‌گردد. با این توضیح می‌توان گفت که هیچگاه نمی‌توان به طور کامل از خورده شدن جلوگیری نمود، بلکه باید به نحوی میزان خورده شدن را به حد قابل قبول رسانید. خورده شدن فلزات سبب به وجود آمدن زیان‌های فراوانی در کارایی سیستم‌های مختلف می‌گردد. علاوه بر خسارت‌های جانی از نظر اقتصادی نیز خسارت‌های فراوانی ایجاد می‌نماید. به طور کلی برای بررسی یک آلیاژ از نظر مقاومت در برابر خورده شدن باید پارامترهای گوناگونی را مورد بررسی قرار داد، اما شاید متداول‌ترین راه برای بررسی مسائل خوردگی فلزات و همچنین مقایسه فلزات مختلف با یکدیگر، بیان نمودن سرعت و یا نرخ انجام واکنش خوردگی باشد. برای انجام این کار راه ها و مقیاس‌های متفاوتی وجود دارد. دما عامل موثری در شدت تخریب است. افزایش دما معمولا سرعت انجام واکنش ها را بیشتر می کند. در محیط های دریایی ، مهمترین آلاینده کلر است که به شدت باعث تخریب می شود. فلز در محیط های اسیدی معمولا بیشتر از محیط های قلیایی خورده می شود. در جایی که اکسیژن بیشتر است خوردگی فلزات بیشتر است. در اینجا انواع خوردگی فلزات و روش های کنترل آن ذکر شده است. محیط هایی که حاوی گاز ها و بخارات گوگردی و سایر ذرات هستند در رده محیط های صنعتی قرار می گیرند. چنانچه در این محیط ها رطوبت (معمولاً به شکل آب باران) نیز وجود داشته باشد، خوردگی فلزات تشدید می شود؛ زیرا با مرطوب شدن سطح قطعات گالوانیزه با آب باران، رطوبت با ترکیبات گوگردی محیط واکنش داده و سبب تشکیل سولفات و سولفید روی می شود. محصول چنین واکنشی در آب انباشته شده روی سطح قطعه حل شده و پوشش گالوانیزه را تخریب می کند و سطح بدون پوشش را در معرض خوردگی شدید قرار می دهد.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : 13

حجم 816KB

لینک دانلود

خوردگی فلزات ، انواع و روش های کنترل

Corrosion of Metals

زکات علم نشر آن است. حضرت علی (ع)

شما نیز می توانید مستندات علمی اعم از مقاله ، فیلم ، گزارش ، تحقیق و پژوهش ، کتاب الکترونیک خود را برای ما ارسال کنید تا با ذکر نام شریفتان از وبسایت ایران مواد منتشر گردد .

فایل خود را ارسال کنید

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید