مهندسی مواد

پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

خوردگی درز جوش در آب و علت آن Weld Seam Corrosion in Water

خوردگی درز جوش در آب

Weld Seam Corrosion in water

خوردگی درز جوش در آب و علت آن

Weld Seam Corrosion in Water

شرح:

خوردگی درز جوش در آب و علت آن Weld Seam Corrosion in Water : عمدتاً جهت ساخت منبع آب از فولادهای گالوانیزه با ضخامت های 2 الی 3 میلیمتر ایتفاده می گردد و بدون نیاز به اماده سازی خاصی قبل از فرآیند جوشکاری لبه های ورق ها را به هم جوش داده می شود. عموماً الکترودی که در این نوع جوشکاری استفاده می شود، الکترود E-7018 می باشد. فولاد پایه نیز از جنس سف 37 است. با توجه به اطلاعات فوق و مطالب گفته شده در مقدمه، فلز روی دارای نقطه ذوب و بخار پایینی می باشد. هنگامی که لبه های اتصال ورق در حال جوشکاری می باشد، بواسطه ی پایین بودن دمای ذوب و بخار روی، فلز پوششی روی تبخیر شده و از بین می رود. به اصطلاح می توان گفت که ورق فولادی پایه پوشش فلز روی خود را در ناحیه ی HAZ از دست داده است. هنگامی که فلز جوش داده می شود، با افزایش دما در منطقه ی جوش، باعث رسوب فازهای مزاحم مانند FeS و رسوب فسفر در مرزدانه های منطقه ی جوش و تبلور مجدد در ناحیه ی HAZ می گردد. با افزایش دما می توان مشاهده نمود که کربن های اطراف ناحیه ی جوش به داخل مذاب ایجاد شده (حوضچه ی جوش) وارد می شودند و اطراف آن ناحیه (HAZ) را از کربن فقیر می نمایند و باعث افزایش مستعد شده به خوردگی می شود.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : 4

حجم 902KB

لینک دانلود

خوردگی درز جوش در آب و علت آن

Weld Seam Corrosion in Water

زکات علم نشر آن است. حضرت علی (ع)

شما نیز می توانید مستندات علمی اعم از مقاله ، فیلم ، گزارش ، تحقیق و پژوهش ، کتاب الکترونیک خود را برای ما ارسال کنید تا با ذکر نام شریفتان از وبسایت ایران مواد منتشر گردد .

فایل خود را ارسال کنید

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید