مهندسی مواد

پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

ترجمهAPI 1104: استاندارد جوشکاری خطوط لوله و تأسیسات وابسته

ترجمه استاندارد API 1104

استاندارد جوشكاري خطوط لوله و تأسيسات وابسته

Standard API 1104

api 1104 tarjomeh_iran-mavad.com

شرح:

ترجمهAPI 1104:استانداردجوشکاری خطوط لوله و تأسیسات وابسته: ترجمه 1104 API در مورد جوشكاري ذوبي جهت جوشكاري لب به لب و گلوئي و جوش ساكت (پريزي) در پالايشگاه و تلمبهخانهها و پتروشيمي مورد استفاده قرار گيرد. در ترجمه API 1104 نحوه آزمايش جوشكاران و همچنين عمليات راديوگرافي و نمونهبرداري جهت آزمايشات مكانيكي براي تعيين كيفيت جوش بيان گرديده است و مطابقت كامل دارد. روش جوشكاري لولهها و عمليات تنشزدايي ASTM با لولههاي API5L لولههاي مربوطه نيز در اين استاندارد قيد گرديده است. تفسير فيلمهاي راديوگرافي و مقدار عيوب مانند سرباره و عدم نفوذ و تخلخل جهت پذيرش در اين استاندارد شرح داده شده است. این استاندارد در مورد جوشكاري با گاز و قوس الكتريكي به طريقه لب به لب يا شكافي- نواري و گلويي جهت لوله هاي كمپرس- پمپاژ و انتقال نفت خام و ساير مشتقات آن و سوختهاي گازي شكل استفاده ميگردد. جوشكاري امكان دارد كه با يكي از روشهاي جوشكاري قوس الكتريكي با الكترود فلزي محافظت شده، جوشكاري قوس الكتريكي زير پودري، جوشكاري قوس الكتريكي با الكترود تنگستن و گاز محافظ، جوشكاري قوسي- فلزي با گاز محافظ و يا جوشكاري اكسي استيلن بطور دستي، نيمه اتوماتيك و اتوماتيك و يا تركيبي از اين تكنيكها صورت پذيرند. در عين حال ممكن است جوشها به طريقه جوشكاري ساكن و جوشكاري گردان و يا تركيبي از اين دو انجام گيرد. اين استاندارد همچنين شامل موازين تعيين شده قبولي جوشها در تست تخريبي و بازرسي به طريقه پرتونگاري ميباشد. در ضمن دستورالعمل بازرسي با پرتونگاري نيز ارائه شده است. دستگاهها و تجهيزات جوشكاري اعم از جوشكاري با گاز يا قوس الكتريكي بايد از لحاظ ابعاد و نوع براي جوشكاري قطعه موردنظر مناسب بوده و بايد وضعي داشته باشد كه علاوه بر استاندارد و قبولي جوشها، تداوم عمليات و ايمني كارگران تأمين گردد. فایل زیر شامل ترجمه API 1104: استاندارد جوشکاری خطوط لوله و تأسیسات وابسته است.

قالب بندی:pdf

تعداد صفحات :120

حجم :8.04MB

لینک دانلود

 

 

زکات علم نشر آن است. حضرت علی (ع)

شما نیز می توانید مستندات علمی اعم از مقاله ، فیلم ، گزارش ، تحقیق و پژوهش ، کتاب الکترونیک خود را برای ما ارسال کنید تا با ذکر نام شریفتان از وبسایت ایران مواد منتشر گردد .

فایل خود را ارسال کنید

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید