تحقیق و تفحص در ایرالکو به دستور مجلس

برگزاری مجمع عمومی سالانه شرکت سهامی آلومینیوم ایران (ایرالکو)

به گزارش گروه صنعت ایران مواد:

در روز های اخیر مباحثی در خصوص احتمال تبانی و همینطور عدم رعایت مقررات قانونی در خصوص واگذاری بخشی از سهام شرکت ایرالکو بخش خصوصی در قالب بورس و اوراق بهادر مطرح شده است. بر این اساس تعدادی از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از شرکت ایرالکو را تهیه کرده اند که این طرح به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شده است و در حال طی کردن فرآیند اداری است.

در متن درخواست تحقیق و تفحص نمایندگان امده است، “سهام این شرکت بدون رقیب و به صورت انحصاری بدون کشف قیمت واقعی به افرادی که اهلیت ندارند واگذار شده است.”

یکی از محورهای این طرح نیز اقدامات سازمان خصوصی سازی در واگذاری سهام این شرکت، نحوه کشف قیمت و چگونگی تایید صلاحیت خریدار است.

علی اکبر کریمی در این باره گفت: بنده نیز این موضوع را دنبال کردم و مکاتباتی با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار انجام داده ام و بدین منظور مذاکراتی نیز با رئیس سازمان و مدیران بورس و اوراق بهادار و داشتیم و سعی بر آن داریم این شائبه و بحث مطرح شده هرچه سریع تر مورد بررسی دقیق قرار گیرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادر این موضوع را با دقت بررسی خواهد کرد و حتی حسابرسی ویژه به این منظور انجام خواهند داد.

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید