از بهمن هم میشه قبول شد

تحقق ۸۸ درصدی بودجه “ذوب” در ۱۱ ماه سال جاری

ذوب آهن ۳٫۳ هزار میلیارد تومانی که به علت زیاندهی دو سال متوالی، مشمول فرایند تعلیق شده اقدام به ارایه عملکرد تولید و فروش بهمن و ۱۱ ماهه سال جاری کرد.

براین اساس، “ذوب” در ماه گذشته موفق به فروش ۴۶۴ میلیارد تومان انواع محصول معادل ۱۱ درصد از بودجه کل شرکت شده که نسبت به ماه گذشته با رشد ۱۴ درصدی همراه بوده است.

 دوره های فنی و مهندسی و نرم افزاری ایران مواد

همچنین مجموع کل فروش این شرکت فرابورسی در ۱۱ ماه سال جاری ۳٫۷ هزارمیلیارد تومان معادل ۸۸ درصد از بودجه بوده و برای تحقق کامل بودجه به فروش ۴۹۱ میلیارد تومان دیگر تا پایان سال مالی نیاز دارد.

این شرکت تیر آهن را در بهمن ماه با ۲٫۹ درصد رشد نسبت به ماه قبل مبلغ ۲۴،۲۴۴ ریال به ازای هر کیلو و میلگرد را با ۳٫۶ درصد کاهش مبلغ ۲۲،۱۹۶ ریال به ازای هر کیلو اعلام کرده و انتظار داشته برای سال جاری حدود ۸۶۵ هزار تن فروش تیر آهن داشته باشد که تا پایان بهمن ماه حدود ۶۵۹ هزار تن تیر آهن تولید و ۶۱۹ هزار تن آن را معادل ۷۲ درصد به فروش رسانده است.

بنابراین گزارش،کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی گذشته شرکت مبلغ ۳٫۳ هزار میلیارد تومان بوده و پیش بینی ذوب آهن برای کل سال مالی ۹۶، مبلغ ۴٫۲ هزار میلیارد تومان است.

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید