از بهمن هم میشه قبول شد

تبلور مجدد و پدیده های مرتبط با آنیل ( F.J. HUMPHREYS)

تبلور مجدد

تبلور مجدد

تبلور مجدد و پدیده های مرتبط با آنیل – Recrystallization and Related Annealing Phenomena

F.J. HUMPHREYS

شرح :

 دوره های فنی و مهندسی و نرم افزاری ایران مواد

پدیده‌های تبلور مجدد و بازپخت مربوط به آن، اطلاعات مورد نیاز دانشمندان مواد را در هر دو مورد صنعت و دانشگاه برآورده می‌کند. موضوعات بحث شده در کتاب، تمام زمینه‌های پژوهشی فعال هستند که بخش بزرگی از حداقل چهار مجموعه کنفرانس‌های بین‌المللی منظم را تشکیل می‌دهند. ویرایش دوم جدید تضمین می‌کند که خواننده به آخرین یافته‌ها دسترسی دارد که برای آن‌هایی که در پیش‌ترین بخش پژوهش در دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها کار می‌کنند، ضروری است. برای آن‌هایی که درصنعت هستند، این کتاب کاربردهای پژوهش و نمونه‌های مهم را از لحاظ تکنولوژیکی مشخص می‌کند.

به طور ویژه، ویرایش دوم بر اساس پیشرفت قابل توجه که اخیرا در زمینه‌های کلیدی ذیل انجام شده، ایجاد شده است:

  • – حالت تغییرشکل یافته شامل تغییرشکل به کرنش‌های خیلی بزرگ
  • – شناسایی ریزساختارها توسط پراش الکترون برگشتی (EBSD)
  • – مدل‌سازی و شبیه‌سازی بازپخت
  • – تبلور مجدد پیوسته

لینک کوتاه مطلب

متالورژي سمیه خیری شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ 2879 بازدید
رمز کلیه فایل های فشرده : (باحروف کوچک تایپ شود)

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید