تامین نیاز داخل و پاسخ مناسب به بازار صادراتی اولویت فولاد مبارکه در سال ۹۷

فولاد مبارکه

به گزارش گروه صنعت ایران مواد:

معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه از برنامه های شرکت در حوزه تولید و صادرات در سال جاری خبر داد و گفت: تامین حداکثری نیاز داخل و گسترش صادرات جهت ارزآوری برای کشور ضروری است.

امیرحسین نادری ضمن بیان این مطلب گفت: چشم انداز فولـاد مبارکه در سال ۹۷ با توجه به شرایط حاکم در بازار، مطلوب برای تولید داخل است و این فرصت طلایی برای فولاد مبارکه محسوب می شود تا بتواند از طریق پاسخگویی به همه صنایع و مشتریان داخلی علاوه بر توسعه بازار داخل، از سودآوری قابل قبولی برخوردار باشد.
معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه اظهار داشت: صنایعی نظیر تولید خودروهای داخلی که امکان توسعه و رشد دارند از فرصت های پیش روی فولاد مبارکه در سال ۹۷ می باشد.
وی خاطرنشان کرد: تفاوت ارزش پول ملی با سایر ارزهای خارجی نیز از دیگر فرصت هایی است که پیش روی فولـادسازان می باشد و فولاد مبارکه می تواند با صادرات مناسب و استفاده از حداکثر ظرفیت های تولید از آن بهره بگیرد.
نادری در پایان گفت: امیدواریم در سال جاری ضمن تامین نیاز داخل پاسخ مناسبی به بازارهای صادراتی داشته باشیم تا ارزآوری مناسبی برای کشور رقم بخورد.

آزمون آزمایشی مهندسی مواد 10 مرحله آزمون حضوری در سراسر ایران

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید