از بهمن هم میشه قبول شد

بهبود کیفی تختال های فولاد مبارکه

فولاد

به گزارش گروه صنعت ایران مواد:

کامران مرادی با اعلام این مطلب افزود: در ریخته گری مداوم از آب ثانویه (Spray cooling) برای خنک کاری شمش و دیگر تجهیزات از جمله غلتکهای «سگمنت» صفر استفاده میشود. در جریان این امر، بالا بودن PH آب ثانویه باعث ایجاد رسوب و همچنین گرفتگی دیوارههای داخلی لوله های انتقال آب میگردد که با افزایش ضخامت این رسوبها، با هرگونه تنش حرارتی و مکانیکی، رسوبها از جداره جدا شده و پس از راهیابی به داخل لوله باعث گرفتگی پشت افشانکهای آب میگردند.

وی با تأکید بر اینکه گرفتگی افشانکها در کیفیت تختال خروجی تأثیر مستقیم دارد، بیان کرد: یکی از مهمترین آثار مخرب گرفتگی افشانکها، افزایش ترکهای سطحی است؛ همچنین گرفتگی افشانکها عمر تجهیزات از جمله سگمنت صفر را که صرفا با آب ثانویه خنک میشود، به میزان زیادی کاهش و امکان بروز حوادث تولیدی نظیر پارگی شمش را نیز افزایش میدهد.

 دوره های فنی و مهندسی و نرم افزاری ایران مواد

رئیس تعمیرات ریخته گری مداوم ادامه داد: در نخستین مراحل به منظور رفع این مشکل، تمیزکاری مداوم این افشانکها در دستور کار پرسنل تولید قرار داشت که به جهت نامناسب بودن محل قرارگیری آنها بر روی خط ریختهگری، ایمنی کارکنان تولید را نیز تحتالشعاع قرار میداد که برای حل این موضوع، نوع خاصی از فیلترهای خودشوینده که دارای سیستم فیلتراسیون دومرحلهای و با مکش مناسب بود و تمیزکاری آن نیز به صورت اتوماتیک انجام میشد، مدنظر قرار گرفت.

وی اضافه کرد: درنهایت با استفاده از روش نامبرده و با محاسبات انجام شده، برای دِبی و افت فشارهای احتمالی سایز مناسب آن تهیه و در ورودی اتاق توزیع آب ریختهگری نصب و راه اندازی شد.

مرادی با تأکید بر اینکه انجام این پروژه با حمایتهای مدیریت ناحیه فولادسازی و ریختهگری مداوم و همکاری تمامی مسئولان و همکاران تولید در ریختهگری، دفاتر فنی تولید و تعمیرات، خدمات فنی ناحیه و تعمیرات مرکزی انجام شد، تصریح کرد: این پروژه در کمترین زمان و در حین انجام تعمیرات برنامهریزی شده معمول، بدون وارد آوردن هرگونه توقف بلندمدت به ماشین ریخته گری انجام شد.

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید