از بهمن هم میشه قبول شد

Wire Technology: Process Engineering and Metallurgy

تکنولوژی سیم ؛ مهندسی فرایند و متالورژی – Roger N. Wright

تکنولوژی سیم ؛ مهندسی فرایند و متالورژی – Roger N. Wright

تکنولوژی سیم - کتاب تکنولوژی سیم - دانلود کتاب Wire Technology: Process Engineering and Metallurgy - این کتاب با متنی کلاسیک به توضیح تئوری‌های پیچیده و مفاهیم مهندسی در رابطه با کشش سیم که روشی دردسترس و جهانی برای مهندسان است، پرداخته است.