از بهمن هم میشه قبول شد

vacuum arc Remelting

کوره های قوسی ذوب مجدد تحت خلاء

کوره های قوسی ذوب مجدد تحت خلاء

ذوب مجدد تحت خلاء قوس الکتریکی ، در مراکز تحقیقاتی و علمی مرتبط با آلیاژهای جدید و ویژه ای از قبیل سوپرآلیاژها و آلیاژهای دمای بالا وصنایع هسته ای کاربرد دارد .