از بهمن هم میشه قبول شد

Ti-8-1-1

تیتانیم و آلیاژهای آن – Ti and it’s Alloys

تیتانیم و آلیاژهای آن – Ti and it’s Alloys

تیتانیم و آلیاژهای آن - مقاله تیتانیوم - مقاله آلیاژ های تیتانیوم - Ti and it's Alloys - Properties and applications of Titanium- خواص تیتانیوم - تیتانیوم و آلیاژهای آن، به علت نسبت استحكام به وزن بالاو مقاومت به خوردگی عالی برای کاربردهاي هوا فضا مناسب هستند.