پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

Semi solid casting

ریخته گری نیمه جامد

ریخته گری نیمه جامد

نیمه جامد ها به آلیاژهای گفته می شود که دمای انجماد آنها در محدوده ی بین خطوط لیکوئیدوس و سالیدوس باشد ، ریخته گری اینگونه از مواد از حدود 30 سال پیش مورد توجه قرار گرفته است.