از بهمن هم میشه قبول شد

Roger C.REED

اساس و کاربردهای سوپرآلیاژها (Roger C.REED)

اساس و کاربردهای سوپرآلیاژها (Roger C.REED)

کتاب حاضر یکی از بهترین و کامل ترین کتب موجود در زمینه سوپرآلیاژهاست که شامل مطالب جامعی از سوپرآلیاژها و متالورژی فیزیکی سوپرآلیاژهای پایه نیکل ، کاربرد آن ها در پره های توربین است.